Loading the player ...

Lese for å sluke

Man skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke.

 Henrik Ibsen