Loading the player ...

Meningen med livet

Jeg kan ikke tro at meningen med livet er å være “lykkelig”.  Jeg tror meningen med livet er å være til nytte, å være ansvarlig, å ha medfølelse. Det er først og fremst å ha en betydning, å telle, å stå for noe, å ha gjort en forskjell ved at du i det hele tatt har levd.

 Leo C. Rosten