Loading the player ...

Meningen med livet

Hva er meningen med livet? Å være lykkelig og til nytte.

 Tenzei Gyatso, den 14. Dalai Lama