Loading the player ...

Negativ energi

For å fortsette å holde på tanker om sinne, bitterhet, skyld og skam, er man nødt til å bruke mye energi.

 Edwene Gaines