Loading the player ...

Demokratiets oppstandelse

Demokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art.

 Aristoteles