Loading the player ...

Ibsen sitater

Ibsen sitater reflekterer Henrik Ibsens klokskap og spennende tanker. Noen Ibsen sitater er berømte. Andre er mindre kjente, men like fullt interessante. Ta en titt på alle våre Ibsen sitater, og se om du finner din favoritt!

Side 1 av 38 >  >>


En avslutning bør alltid være virkningsfull.


Opphav: Henrik IbsenMan skal ei lese for å sluke, men for å se hva man kan bruke.


Opphav: Henrik IbsenSide 1 av 38 > >>