Loading the player ...

Aristoteles sitater

Side 1 av 3 >  >>


Vennskap er én sjel i to legemer.


Opphav: AristotelesDemokrati oppstår når man tilstreber alle borgeres frihet og likhet og tar hensyn til antall borgere, men ikke deres art.


Opphav: AristotelesSide 1 av 3 > >>